برچسب

اتحاد

برای تیم متحد ایران در هاربین

‍ در جریان قهرمانی ایران در رقابتهای آسیایی نباید از تلاش و زحمات تیم فنی و و همراهان این مجموعه گذشت ناصر پور علیفرد رییس فدراسیون که در کنار این تیم تمام امور را نطارت و مدیریت کرد شرکت ستارگان نیک با مدیریت حسین رحبی که در این اعزام…