برچسب

ابوالفضل‌قناعتی

قناعتی پذیرای خبرنگاران پرورش‌اندام

خبرفیت-ابوالفضل قناعتی رئیس هیئت بدنسازی و پرورش‌اندام استان تهران طی جلسه‌ای با خبرنگاران این حوزه، نکات مهمی پیرامون مسابقات استان تهران را با آنها در میان گذاشت. حساسیت های کرونایی باعث شده که ما ملاحظاتی را در نظر بگیریم. اول از…

تماس های فدراسیونی به خاطر تلنت کلاسیک!

خبرفیت-رقابت های تلنت کلاسیک اسلامشهر امروز درحالی برگزار شد که ازدحام جمعیت حسابی خوشحالی و ذوق جامعه پرورش اندام از استارت مسابقات را کور کرد. استیج کوچک، تعداد زیاد ورزشکاران که‌ متناسب با سالن نبود، ورود تماشاگران آنهم با دریافت هزینه و…