برچسب

آسیب

ممنوعیت های فاز اولیه آسیب ورزشی

خبرفیت-ساعات و روز‌های اولیه زمان طلایی ترمیم بافت‌های آسیب‌دیده می‌باشد. معمولاً تا سه هفته پروسه ترمیم کامل می‌شود (البته بر حسب شدت آسیب و نوع بافت کمی متفاوت است). در زمان طلایی ترمیم انجام برخی اقدامات رایج غیرعلمی باعث اختلال در…

اصول کلی توانمندی در صدمات ورزشی

اولین مرحله در درمان و توانبخشی مصدومیت ورزشی، کنترل تورم و درد می‌باشد که با بی‌حرکتی و استفاده از کمپرس سرد شروع می‌شود. بی‌حرکتی ممکن است از بانداژ ساده تا گچ گیری متفاوت باشد. در صدمات ورزشی به محض امکان، راه‌اندازی باید شروع شود. از…

صدمات ناشایع اما مهم در پیچ خوردگی پا

در پیچ‌خوردگی مچ پا به طور معمول رباط‌های خارجی دچار کشیدگی می‌شوند که بسته به درجه آسیب در ورزشکاران طول درمانی برابر با یک تا سه هفته در موارد خفیف و تا ۶ هفته در موارد شدید دارند. معمولاً در ورزشکاران در موارد فوق تا جای ممکن (به جز…