برچسب

آرات

درس علی کریمی به پدر آرات

ویترین مخاطب پسند فضای مجازی پای آرات پسربچه با استعداد ایرانی را هم به لایوهای ایستاگرامی شبانه ‌ستاره ها باز کرده است. آرات که در تعریف جایگاهش از او به عنوان استعداد فوتبالی یاد می شود، ابتدا با حضور در لایو امیر تتلو که خود مملو از…