برخورد ادامه دار عبدی پور با متخلفان

خبرفیت-محرم عبدی پور در گفتگو با خبرفیت اعلام کرد ظهر فردا در محل فدراسیون به پرونده های مختلفی همچون مسابقات اسلامشهر، مصاحبه کنندگان با شبکه های ماهواره ای، شکایات از یکی دو مربی و…رسیدگی خواهد کرد.

عبدی پور که مدت ها در سکوت خبری بود، عنوان کرد برای سامان دادن به وضعیت انضباطی پرورش اندام تا آخرین لحظه ای که در سمتش فعالیت کند و دستش باز باشد درجهت منافع جامعه پرورش اندام و سایر رشته ها کوتاهی نخواهد کرد و توصیه افراد را نخواهد پذیرفت.

بدنسازی‌پرورش‌اندامرئیسسعید‌ره‌انجامفدراسیونکمیته‌انضباطیمحرم‌عبدی‌پور
نظرات (0)
ارسال نظر