مشهد بازنده بزرگ اختلافات مدیریتی / دودی که در چشم بدنسازی استان می رود!

تغییرات خلق الساعه روسای هیئت ها بعد از برگزاری مجمع فوق العاده حالا به استان خراسان رضوی کشیده شد و تنها حاوی یک پیام است: دود این اختلافات مدیریتی تنها به چشم ورزشکاران استان خواهد رفت و بس!

خبرفیت-با عزل سروش پورآزاد از ریاست هیئت استان خراسان رضوی یکی دیگر مخالفان نصیرزاده (به گفته پورآزاد) از میدان خارج شد. عجیب تر از برکناری پورآزاد روی کار آمدن شخصی بر مسند ریاست بود که تخصص و رشته تحصیلی اش زیست شناسی و گونه های جانوری است.

 

ظاهرا دود این اختلافات مدیریتی میان رئیس فدراسیون و مخالفانش فقط و فقط به چشم ورزشکاران آن استان خواهد رفت و بس. هیئتی که دو سال در کشور بهترین بود حالا مدیری غیرورزشی را همراه خود می بیند.

 

کاش رئیس فدراسیون به جای برخورد ضربتی با مخالفان راه تعامل و برقراری ارتباط را پیش می گرفت، همانطور که در دنیای سیاست نیز عملا تاکتیک حذف فیزیکی منسوخ شده و شدیدترین مخالفان نیز دور یک میز گردهم می آیند و باهم مذاکره می کنند. درواقع هنر مدیریتی نیز همین است، وگرنه حذف و اضافه کردن تخصص و هنر نمی خواهد!!

مطالب مرتبط

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.